NIRK MTÜ Suvekoolid 2013 (Tallinn)

 

NIRK MTÜ Suvekoolid 2013
NIRK Mittetulundusühing (Individuaalõppe- ja päevakeskus hariduslike
erivajadustega lastele) reg. nr 80314341, korraldab koostöös
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga
2013 aasta suvel järgmised teraapilised Suvekoolid
raske ja sügava puudega lastele ja noortele vanuses 6-18:

 

  • I vahetus:

          10. – 14. juunil „Tule seiklema maailma loomariiki“  raske ja sügava puudega           lastele
          Eestikeelne kava
          Venekeelne kava
          Tallinnas, Mai t 4 Nõmmel.
          Suvekooli kogumaksumus ühe osaleja kohta on 345 eurot, millest põhiosa 325 eurot           tasub KOV ja lapsevanem 20 eurot.

  • II vahetus:

          17.-21. juunil  „Põnev maa-alune maailm“  raske ja sügava puudega lastele
          Eestikeelne kava
          Venekeelne kava
          Tallinnas, Mai t 4 Nõmmel.
          Suvekooli kogumaksumus ühe osaleja kohta on 345 eurot, millest põhiosa 325 eurot           tasub KOV ja lapsevanem 20 eurot.

  • III vahetus

          22.-26. juulil „ Kunksmoor tembutab Varemurrus“  raske puudega lastele
          Eestikeelne kava
          Venekeelne kava
          Varemurru Puhkekeskuses Pärnumaal http://www.varemurru.ee/
          Suvekooli kogumaksumus ühe osaleja kohta on 470 eurot, millest põhiosa 435 eurot           tasub KOV  ja lapsevanem 35 eurot.

Registreerumine Suvekoolidesse lõpeb 27. mail.  Arved väljastame peale registreerumist ning palume need tasuda hiljemalt 1 nädal enne Suvekooli vahetuse algust, so. 02.06; 10.06 ja 15.07.

Üks laps saab osaleda kuni kahes Suvekoolis, mille eest tasub põhiosa Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

Alates 10. maist on Suvekoolide üksikasjalised kavad ning info Suvekoolide vabade kohtade osas üleval NIRK MTÜ kodulehel http://nirk.eu/

Registreerumisel palume lapsevanemal või eestkostjal edastada järgmised andmed e-mailile  nirk.carmen@gmail.com: osaleja nimi, isikukood; osalejale määratud puude aste ja info seoses puudega; rehabilitatsiooniplaani number ja kehtivuse aeg; tegelik elukoha aadress ja sissekirjutuse aadress; lapsevanema või eestkostja nimi ja kontaktid (telefon ja meiliaadress); kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja nimi ja kontakt; perearsti nimi ja kontakt.

Registreerimine suvekoolidesse : Carmen Greim – nirk.carmen@gmail.com;  tel.53679882

Lisainfo (osaleja tervisliku seisund ja toimetulekuga seonduv) : Ave Kalmus –ave@nirk.eu, tel 53495644