NIRK MTÜ Päevahoid Kolm päeva talvemuinasjuttude maailmas

NIRK Mittetulundusühing (Individuaalõppe- ja päevakeskus hariduslike

erivajadustega lastele) reg. nr 80314341 korraldab koostöös

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga

Põhja-Tallinnas, Erika 7A (Mattiase Põhikoolis)

28.-30.detsembrini 2015.a.

päevahoiu

raske ja sügava puudega Tallinna

eesti- ja venekeelsetele lastele ja noortele

vanuses 6 – 18

teemal

KOLM PÄEVA

TALVEMUINASJUTTUDE MAAILMAS

ja iga päev ujuma

Osalejad jaotatakse tegevusteks kolme väikerühma ( 4 last rühmas) lähtuvalt nende vaimsest vanusest ja füüsilisest võimekusest.

Päevahoidu on planeeritud erinevad tegevused talvemuinasjuttude järgi.

Lapsi toitlustatakse kolm korda päevas (hommikusöök, lõunasöök, oode). Vajadusel on tagatud meditsiiniline abi. Lastele on kohandatud mängu-, õppe- ja puhkeruumid. Kord päevas käime jalutuskäigul Põhja-Tallinna parkides ja ujumas Tallinna Heleni Koolis.

Võimalus registreerida last päevahoidu nii üheks päevaks kui kogu perioodiks.

NIRK MTÜ ei taga transporti lastehoidu. Palume lastevanematel ise lapsed kohale tuua ja koju viia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESMASPÄEV (28.12) Muinasjutt „TIMBU LIMBU JA TEMA ÕUKOND“

 

08.30 Laste saabumine

09.00 Hommikused infominutid ja hommikulaul

09.15 Hommikusöök

09.30 Muinasjututund

10.00 Meisterdamise ja mängude tund

11.30 Jalutuskäik

13.30 Lõunasöök

14.00 Muinasjuturaamatu koostamine

15.00 Jalutame Heleni Kooli ujuma

15.30 Ujumine

16.15 Transport tagasi päevahoidu

16.30 Oode

17.00 Kojuminek

 

TEISIPÄEV (29.12) Muinasjutt „LUGU KOLMEST SULEST“

 

08.30 Laste saabumine

09.00 Hommikused infominutid ja hommikulaul

09.15 Hommikusöök

09.30 Muinasjututund

10.00 Meisterdamise ja mängude tund

11.30 Jalutuskäik

13.30 Lõunasöök

14.00 Muinasjuturaamatu koostamine

15.00 Jalutame Heleni Kooli ujuma

15.30 Ujumine

16.15 Transport tagasi päevahoidu

16.30 Oode

17.00 Kojuminek

 

KOLMAPÄEV (30.12) Muinasjutt „ LUGU LUMEPALLIST“

 

08.30 Laste saabumine

09.00 Hommikused infominutid ja hommikulaul

09.15 Hommikusöök

09.30 Muinasjututund

10.00 Meisterdamise ja mängude tund

11.00 Jalutame Heleni Kooli ujuma

13.00 Transport tagasi päevahoidu

13.30 Lõunasöök

14.00 Muinasjuturaamatu koostamine

15.00 Valmistume etenduseks

15.30 Etendus „Talvemuinasjutud“

16.30 Oode

17.00 Kojuminek

 

 

Lisainfo ja registreerumine:

 

Päevahoiu maksumus ühe osaleja kohta on 275.92 € päevas, millest põhiosa 254.92 € tasub Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet ja lapsevanem tasub 21 € .

 

Registreerumisel palume lapsevanemal või eestkostjal edastada meiliaadressile ave@nirk.eujärgmised andmed:

osaleja nimi, isikukood, osalejale määratud puude aste ja info seoses puudega, rehabilitatsiooniplaani number ja kehtivuse aeg; tegelik elukoha aadress; lapsevanema või eestkostja nimi ja kontaktid (telefon ja meiliaadress); kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja nimi ja kontakt.

Ühtlasi palume teada anda, kas soovite omaosaluse arvet e-maili või posti teel.

 

Palume teha eelregistreerumine hiljemalt 14.detsmbriks 2015.

Registreerunutele väljastatakse e-maili või posti teel omaosaluse arve.

Arve tasumise lõpptähtaeg on 21.detsember 2015.

Ülekandes palume ära märkida arve number ja osaleja nimi.

 

Registreerumiseks ja lisainfo saamiseks palume pöörduda:

Ave Kalmus, ave@nirk.eu, tel. 534 95 644

Päevahoiuga seonduvad arved:Tarmo Tamm, juhatus@mattiasekool.ee

 

 

 

 

 

 

RÕÕMSA KOHTUMISENI!

 

NIRK MTÜ Päevahoid Kolm päeva talvemuinasjuttude maailmas 2015 kava

NIRK MTÜ ÜLEVABARIIGILINE SUVEKOOL 10-14. AUGUSTIL 2015.a. VÕSUL

NIRK MTÜ ülevabariigiline suvekool koos rehabilitatsiooniteenustega

Võsul Männisalu Puhkekeskuses

10.- 14. augustini 2015

raske puudega lastele ja noortele vanuses 7 – 18

NIRK MTÜ (reg.nr.80314341) pakub puudega lastele ja noorukitele enne uue kooliaasta algust nädalaks sportlikku ja väljasõituderohket suvekooli koos logopeedi, eripedagoogi ja tegevusterapeudi teenusega. Väljasõidud Käsmu, Vihulasse, Palmsesse ja Rakverre. Lisaks reisiõpetuse tarkuste raamatu koostamine, rannamõnud, peoõhtu ja laululahingud.

Õppimist, sportimist, reisimist, laulmist ja meisterdamist on igas päevas. Rehabilitatsiooniteenused toimuvad ennelõunasel ajal.

Lapsed jaotatakse tegevusteks rühmadesse vastavalt vanusele ja füüsilisele või vaimsele võimekusele. Ühes rühmas on kuni 5 osalejat.

Öösiti tegeleb unetutega öövalve.

Hea lapsevanem,

saadame Teile väikese meelespea seoses suvekooliga:

Buss Võsule väljub Tallinnast Erika tn.7A Mattiase Põhikooli eest 10. augustil kell 10.00 ja saabub Tallinnasse samasse kohta reedel, 14.augustil kell 17.00.

 

 • Palume registreeruda suvekooli ja edastada rehabilitatsiooniteenuste saamiseks suunamiskirjad NIRK MTÜ rehabilitatsioonikeskusele hiljemalt 5.augustiks.

 • Suvekooli registreerumise kontakt ja täiendav info: Ave Kalmus, ave@nirk.eu; Tel.: 53495644

 • Rehabilitatsiooniteenustele registreerumiseks ja täiendava info saamiseks palume kontakteeruda: Valvo Paat, valvo@nirk.eu Tel.: 5206862

 • Osalemist suvekoolis saame pakkuda raske puudega lastele ja noorukitele, kellel on õigus riikliku lapsehoiuteenuse rahastusele. Registreerumisel märkige palun kindlasti oma kohaliku omavalitsuse sotsiaalhoolekande spetsialisti nimi ja kontakt ja puude määramise otsuse kuupäev ja kehtivus.

 • Rehabilitatsiooniteenuste saamiseks palume taotleda SKA-st suunamiskiri rehabilitatsiooniteenuste saamiseks NIRK MTÜ-st, edastada kehtiva rehabilitatsiooniplaani number ja kinnitus, et Teie lapsel on rehabilitatsiooni plaaniga ette nähtud eripedagoogi, logopeedi ja tegevusterapeudi teenus. Lisaks teave, mitu tundi nimetatud teenustest on jooksva kalendriaasta jooksul Teie lapsele plaaniga ette nähtud ja mitu tundi sellest on juba ära kasutatud.

 • Palume lastele kaasa panna nädala ilmaprognoosile vastavad riided/jalatsid ja soovitavalt ka taskuraha maiustuste ostmiseks kuni 10 eur, kuna käime lastega väljasõitudel.

 • Lastele, kes tarvitavad ravimeid, panna kaasa kirjalik juhis ravimite manustamiseks.

 • NIRK MTÜ ei vastuta lapsele kaasa antud mobiili või mõne teise nutiseadme kadumise või purunemise eest kui nad on lapse käes. Lastele kaasa pandud mobiiltelefonid, jms. elektroonilised seadmed saame laste käsutusse anda ainult hommikuti kella 9.00 – 10.00 ja õhtuti kellla 21.00 – 22.00.

 • Palume lastele kaasa antud mobiiltelefonidele helistada päeva jooksul selleks ette nähtud aegadel: hommikuti kella 9.00 – 10.00 või õhtuti kella 21.00 – 22.00. Muul ajal kontakteeruge suvekooli juhiga: Tarmo Tamm, Tel.:504 9221

 • NIRK MTÜ poolt pakutava suvekooli kogumaksumus on 450.00 eur, millest lapsevanema omaosalus on 48.00 eurot. Maksumuse põhiosa 402.00 eur, maksmiseks palume eelnevalt kokku leppida kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonnaga, et nad sõlmiksid riikliku lapsehoiuteenuse lepingu NIRK MTÜ-ga. Hind sisaldab õppe- ja spordivahendeid, väljasõite Käsmu, Palmsesse, Vihulasse, Rakverre ning muuseumikülastusi, toitlustamist neli korda päevas, maiustusi kord päevas, majutust kõigi mugavustega tubades, tunnistust ja auhinda, tegevusjuhendajate ja öövalve töötasusid, suvekooli korralduskulusid ning osalejate transporti Tallinnast Võsule ja tagasi.

 • Palume lapsevanemal saata kontaktmeilile lühike soovituslik käitumisjuhis oma lapse kohta, et ennetada arusaamatusi ja paremini toime tulla Teie lapsega.

 • NIRK MTÜ võtab õiguse katkestada suvekooli osalus lapsele, kes tulenevalt oma puude eripärast vajab üksühele lapsehoidu ja ei tule toime ilma tugiisikuta. Seepärast palume eelnevalt, suvekooli registreeumisel teavitada vajadusest tugiisiku teenuse järele.

 • NIRK MTÜ-l võtab õiguse suvekool ära jätta kui 5.augustiks ei ole registreerunud vajalik hulk osalejaid. Ärajäämise teade saadetakse sel juhul kõigile registreerunud osalejatele.

 

 

 

 

 

 

 

Suvekooli kava, Võsu august 2015