Teenused

NIRK Mittetulundusühingu eelkäija on 2009. aastal tegevust alustanud Nõmme Individuaalõppe- ja Rehabilitatsioonikeskus. Nime esitähtedest kujunes välja täna tegutseva mittetulundusühingu nimi: NIRK Mittetulundusühing, lühidalt NIRK MTÜ.

Pakume koostöös üldhariduskoolide ning Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga 1.-9. klassi õpilastele koduõpet, ühe õpilase õpetamisele keskendatud õpet ja õpet väikeklassis. Raske puudega õpilastele pakume täiendavalt päevakeskuse teenust ning võimalusel korraldame rehabilitatsiooniteenuse kättesaadavuse kohapeal. Lisaks korraldame koolivaheaegadel ülevabariigilisi teraapilisi kevad-, suve- ja sügiskoole hariduslike erivajadustega õpilastele.

NIRK MTÜ meeskonnas töötavad eesti ja venekeelsed kvalifikatsiooniga erinevate ainevaldkondade õpetajad ja eripedagoogid. Lisaks on koostöös OÜ AARIkaga pakume ka psühholoogi, füsioterapeudi, logopeedi, loovterapeudi,tegevusterapeudi, muusikaterapeudi ja sotsiaalpedagoogi teenuseid.

NIRK MTÜ omab lapsehoiu teenuse tegevusluba nr SLH000459, kehtivus 23.12.2011-22.12.2016.a.

Vaata täpsemalt:
1.Koduõppes kestusega kuni 3 õppeaastat
2. Ühe õpilase õpetamisele keskendatud õpe kestusega 1 õppeaasta
3.Väikeklassi õppes 1 õppeaasta jooksul
4. Päevakeskuse teenust õppeaasta jooksul esmaspäevast reedeni õpilastele, kellele on vormistatud raske puue ja koostatud rehabilitatsiooniplaan
5. Õppemetoodika, õppekavad ja tunniplaan
6. Täiendavad teenused

 

Tere tulemast! 

NIRK MTÜ