NIRK MTÜ REHABILITATSIOONITEENUS

NIRK Mittetulundusühing on registreeritud kui rehabilitatsiooniteenuse osutaja alates 2014. aasta algusest.

Aadress: Erika 7a, II korrus
10416 Tallinn

Peamiselt osutame rehabilitatsiooniteenust Mattiase Põhikooli õpilastele ja võimalusel kõigile teistele kuni 16-aastastele noortele.

Kuidas saab rehabilitatsiooniteenusele?

Esiteks on vaja taotleda suunamiskiri rehabilitatsiooniteenusele. Taotlemise kohta saad täpsemat informatsiooni kas Sotsiaalkindlustusameti infotelefonilt 16106 või 612 1360.

Rehabilitatsiooniteenuse järjekorda registreeritakse suunamiskirja numbri alusel. Selleks võib helistada, tuua suunamiskirja koopia ise kohale või saada e-postiga reha@nirk.eu

Seejärel  võetakse kliendiga ühendust ja lepitakse kokku kohtumine.

Oluline teave

Rehabilitatsiooniplaane koostatakse üks kord kuus.

Teenuseid osutatakse vastavalt kliendi ja rehabilitatsiooniteenust osutava spetsialisti kokkuleppele.

Kontaktid:

telefon: 6 619 111 (tööpäevadel 8.00 – 16.00)

e-post: reha@nirk.eu

Mis on rehabilitatsiooniteenus? (allikas: sotsiaalkindlustusamet)

Rehabilitatsiooniteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada puudega inimese iseseisvat toimetulekut, suurendada ühiskonda kaasatust ja soodustada töötamist või tööle asumist.
Rehabilitatsiooniteenuse käigus hinnatakse inimese toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekuid kodu-, töö- ja õpikeskkonna kohandamiseks, abivahendi saamiseks ja kasutamiseks. Inimest nõustatakse erinevates valdkondades, et parandada edasist sotsiaalset toimetulekut.

Kellel on õigus rehabilitatsiooniteenusele?

1. Kõigil puuet esmakordselt taotlevatel alla 16-a vanustel lastel. Korduvalt puuet taotlevatel lastel ekspertarsti otsusel juhul, kui rehabilitatsiooniplaani koostamine on vajalik puude raskusastme tuvastamiseks.                                                                                         2. Puudega lastel ja täiskasvanutel.                                                                                       3. Tööealistel (16-a kuni vanaduspensioni ealistel) psüühilise erivajadusega inimestel, kelle töövõime kaotus on vähemalt 40%.                                                                                 4. Alaealiste komisjoni otsusel suunatud isikutel.

Missuguseid teenuseid osutatakse?

1. Koostatakse isiklik rehabilitatsiooniplaan (lastele kehtivusega 6 kuud, 1 aasta, 2 aastat või 3 aastat; täiskasvanutele kehtivusega 6 kuud, 1 aasta, 2 aastat, 3 aastat või 5 aastat).
2. Juhendatakse inimest, kuidas rehabilitatsiooniplaanis kirjeldatud tegevusi ellu viia.
3. Osutatakse järgmisi rehabilitatsiooniplaanis märgitud teenuseid:
• rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja -planeerimine;
• rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamine;
• rehabilitatsiooniplaani täiendamine ja tulemuste hindamine;
• füsioterapeudi teenus (individuaalne ja grupitöö);
• tegevusterapeudi ja loovterapeudi teenus (individuaalne ja grupitöö);
• sotsiaaltöötaja teenus (individuaalne, perenõustamine ja grupinõustamine);
• eripedagoogi teenus (individuaalne, perenõustamine ja grupinõustamine);
• psühholoogi teenus (individuaalne, perenõustamine ja grupinõustamine);
• logopeedi teenus (individuaalne, seanss perele ja grupinõustamine).

Missuguses mahus osutatakse rehabilitatsiooniteenust?

Rehabilitatsiooniteenuse raames osutatavad teenused on loetletud Vabariigi Valitsuse 20.12.2007.a määruse nr 256 lisas. Määrusega on ka kehtestatud, kui palju võib teenuseid osutada ühe kalendriaasta jooksul.

Enamikku teenustest võib vajadusel osutada kokku kuni kalendriaastaks kehtestatud maksimaalse maksumuse täitumiseni, näiteks puudega lastele kuni 1395 euro eest ja puudega täiskasvanutele kuni 483 euro eest aastas.

 

70 thoughts on “NIRK MTÜ REHABILITATSIOONITEENUS

 1. Pingback: fuck

 2. Pingback: porn

 3. Pingback: child porn

 4. Pingback: fuck google

 5. Pingback: izmir escort

 6. Pingback: meritking

 7. Pingback: grandpashabet giriş

 8. Pingback: porn

 9. Pingback: child porn

 10. Pingback: meritking giriş

 11. Pingback: porn

 12. Pingback: madridbet

 13. Pingback: meritking

 14. Pingback: madridbet

 15. Pingback: meritking

 16. Pingback: elexusbet

 17. Pingback: madridbet

 18. Pingback: madridbet

 19. Pingback: madridbet

 20. Pingback: hydroxychloroquine brand name

 21. Pingback: buy viagra non prescription

 22. Pingback: cheapest retail pharmacy location mn to buy viagra

 23. Pingback: https://www.jueriy.com/

 24. Pingback: buy viagra online canadian pharmacy

 25. Pingback: buy viagra with prescription

 26. Pingback: purchase viagra online

 27. Pingback: viagra buy

 28. Pingback: ed meds online without doctor prescription

 29. Pingback: viagra mail order

 30. Pingback: purchase viagra

 31. Pingback: purchasing cialis online

 32. Pingback: viagra online

 33. Pingback: viagra price

 34. Pingback: buy viagra online cheap

 35. Pingback: when to buy viagra

 36. Pingback: viagra no prescription

 37. Pingback: free viagra

 38. Pingback: sildenafil 100mg

 39. Pingback: slots real money

 40. Pingback: casino online

 41. Pingback: casinos online

 42. Pingback: casino online

 43. Pingback: generic cialis

 44. Pingback: cialis 5 mg

 45. Pingback: generic cialis

 46. Pingback: generic cialis

 47. Pingback: raina

 48. Pingback: best real money online casinos

 49. Pingback: real money online casino

 50. Pingback: online casino uk casino club

 51. Pingback: cialis to buy

 52. Pingback: best real money casinos

 53. Pingback: viagra pills

 54. Pingback: instant loans

 55. Pingback: online payday loans

 56. Pingback: online loans

 57. Pingback: online slots real money

 58. Pingback: online gambling

 59. Pingback: viagra alternative

 60. Pingback: play casino online

 61. Pingback: san manuel casino online

 62. Pingback: levitra online pharmacy

 63. Pingback: vardenafil online

 64. Pingback: generic cialis online

 65. Pingback: canada pharmacy

 66. Pingback: sale cialis

 67. Pingback: erectile dysfunction drugs

 68. Pingback: ed meds

 69. Pingback: pills for erection

 70. Pingback: buy sildenafil