NIRK MTÜ REHABILITATSIOONITEENUS

NIRK Mittetulundusühing on registreeritud kui rehabilitatsiooniteenuse osutaja alates 2014. aasta algusest.

Aadress: Erika 7a, II korrus
10416 Tallinn

Peamiselt osutame rehabilitatsiooniteenust Mattiase Põhikooli õpilastele ja võimalusel kõigile teistele kuni 16-aastastele noortele.

Kuidas saab rehabilitatsiooniteenusele?

Esiteks on vaja taotleda suunamiskiri rehabilitatsiooniteenusele. Taotlemise kohta saad täpsemat informatsiooni kas Sotsiaalkindlustusameti infotelefonilt 16106 või 612 1360.

Rehabilitatsiooniteenuse järjekorda registreeritakse suunamiskirja numbri alusel. Selleks võib helistada, tuua suunamiskirja koopia ise kohale või saada e-postiga reha@nirk.eu

Seejärel  võetakse kliendiga ühendust ja lepitakse kokku kohtumine.

Oluline teave

Rehabilitatsiooniplaane koostatakse üks kord kuus.

Teenuseid osutatakse vastavalt kliendi ja rehabilitatsiooniteenust osutava spetsialisti kokkuleppele.

Kontaktid:

telefon: 6 619 111 (tööpäevadel 8.00 – 16.00)

e-post: reha@nirk.eu

Mis on rehabilitatsiooniteenus? (allikas: sotsiaalkindlustusamet)

Rehabilitatsiooniteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada puudega inimese iseseisvat toimetulekut, suurendada ühiskonda kaasatust ja soodustada töötamist või tööle asumist.
Rehabilitatsiooniteenuse käigus hinnatakse inimese toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekuid kodu-, töö- ja õpikeskkonna kohandamiseks, abivahendi saamiseks ja kasutamiseks. Inimest nõustatakse erinevates valdkondades, et parandada edasist sotsiaalset toimetulekut.

Kellel on õigus rehabilitatsiooniteenusele?

1. Kõigil puuet esmakordselt taotlevatel alla 16-a vanustel lastel. Korduvalt puuet taotlevatel lastel ekspertarsti otsusel juhul, kui rehabilitatsiooniplaani koostamine on vajalik puude raskusastme tuvastamiseks.                                                                                         2. Puudega lastel ja täiskasvanutel.                                                                                       3. Tööealistel (16-a kuni vanaduspensioni ealistel) psüühilise erivajadusega inimestel, kelle töövõime kaotus on vähemalt 40%.                                                                                 4. Alaealiste komisjoni otsusel suunatud isikutel.

Missuguseid teenuseid osutatakse?

1. Koostatakse isiklik rehabilitatsiooniplaan (lastele kehtivusega 6 kuud, 1 aasta, 2 aastat või 3 aastat; täiskasvanutele kehtivusega 6 kuud, 1 aasta, 2 aastat, 3 aastat või 5 aastat).
2. Juhendatakse inimest, kuidas rehabilitatsiooniplaanis kirjeldatud tegevusi ellu viia.
3. Osutatakse järgmisi rehabilitatsiooniplaanis märgitud teenuseid:
• rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja -planeerimine;
• rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamine;
• rehabilitatsiooniplaani täiendamine ja tulemuste hindamine;
• füsioterapeudi teenus (individuaalne ja grupitöö);
• tegevusterapeudi ja loovterapeudi teenus (individuaalne ja grupitöö);
• sotsiaaltöötaja teenus (individuaalne, perenõustamine ja grupinõustamine);
• eripedagoogi teenus (individuaalne, perenõustamine ja grupinõustamine);
• psühholoogi teenus (individuaalne, perenõustamine ja grupinõustamine);
• logopeedi teenus (individuaalne, seanss perele ja grupinõustamine).

Missuguses mahus osutatakse rehabilitatsiooniteenust?

Rehabilitatsiooniteenuse raames osutatavad teenused on loetletud Vabariigi Valitsuse 20.12.2007.a määruse nr 256 lisas. Määrusega on ka kehtestatud, kui palju võib teenuseid osutada ühe kalendriaasta jooksul.

Enamikku teenustest võib vajadusel osutada kokku kuni kalendriaastaks kehtestatud maksimaalse maksumuse täitumiseni, näiteks puudega lastele kuni 1395 euro eest ja puudega täiskasvanutele kuni 483 euro eest aastas.

 

51 thoughts on “NIRK MTÜ REHABILITATSIOONITEENUS

 1. Pingback: hydroxychloroquine brand name

 2. Pingback: buy viagra non prescription

 3. Pingback: cheapest retail pharmacy location mn to buy viagra

 4. Pingback: https://www.jueriy.com/

 5. Pingback: buy viagra online canadian pharmacy

 6. Pingback: buy viagra with prescription

 7. Pingback: purchase viagra online

 8. Pingback: viagra buy

 9. Pingback: ed meds online without doctor prescription

 10. Pingback: viagra mail order

 11. Pingback: purchase viagra

 12. Pingback: purchasing cialis online

 13. Pingback: viagra online

 14. Pingback: viagra price

 15. Pingback: buy viagra online cheap

 16. Pingback: when to buy viagra

 17. Pingback: viagra no prescription

 18. Pingback: free viagra

 19. Pingback: sildenafil 100mg

 20. Pingback: slots real money

 21. Pingback: casino online

 22. Pingback: casinos online

 23. Pingback: casino online

 24. Pingback: generic cialis

 25. Pingback: cialis 5 mg

 26. Pingback: generic cialis

 27. Pingback: generic cialis

 28. Pingback: raina

 29. Pingback: best real money online casinos

 30. Pingback: real money online casino

 31. Pingback: online casino uk casino club

 32. Pingback: cialis to buy

 33. Pingback: best real money casinos

 34. Pingback: viagra pills

 35. Pingback: instant loans

 36. Pingback: online payday loans

 37. Pingback: online loans

 38. Pingback: online slots real money

 39. Pingback: online gambling

 40. Pingback: viagra alternative

 41. Pingback: play casino online

 42. Pingback: san manuel casino online

 43. Pingback: levitra online pharmacy

 44. Pingback: vardenafil online

 45. Pingback: generic cialis online

 46. Pingback: canada pharmacy

 47. Pingback: sale cialis

 48. Pingback: erectile dysfunction drugs

 49. Pingback: ed meds

 50. Pingback: pills for erection

 51. Pingback: buy sildenafil