NIRK MTÜ Päevahoid Kolm päeva talvemuinasjuttude maailmas

NIRK Mittetulundusühing (Individuaalõppe- ja päevakeskus hariduslike

erivajadustega lastele) reg. nr 80314341 korraldab koostöös

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga

Põhja-Tallinnas, Erika 7A (Mattiase Põhikoolis)

28.-30.detsembrini 2015.a.

päevahoiu

raske ja sügava puudega Tallinna

eesti- ja venekeelsetele lastele ja noortele

vanuses 6 – 18

teemal

KOLM PÄEVA

TALVEMUINASJUTTUDE MAAILMAS

ja iga päev ujuma

Osalejad jaotatakse tegevusteks kolme väikerühma ( 4 last rühmas) lähtuvalt nende vaimsest vanusest ja füüsilisest võimekusest.

Päevahoidu on planeeritud erinevad tegevused talvemuinasjuttude järgi.

Lapsi toitlustatakse kolm korda päevas (hommikusöök, lõunasöök, oode). Vajadusel on tagatud meditsiiniline abi. Lastele on kohandatud mängu-, õppe- ja puhkeruumid. Kord päevas käime jalutuskäigul Põhja-Tallinna parkides ja ujumas Tallinna Heleni Koolis.

Võimalus registreerida last päevahoidu nii üheks päevaks kui kogu perioodiks.

NIRK MTÜ ei taga transporti lastehoidu. Palume lastevanematel ise lapsed kohale tuua ja koju viia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESMASPÄEV (28.12) Muinasjutt „TIMBU LIMBU JA TEMA ÕUKOND“

 

08.30 Laste saabumine

09.00 Hommikused infominutid ja hommikulaul

09.15 Hommikusöök

09.30 Muinasjututund

10.00 Meisterdamise ja mängude tund

11.30 Jalutuskäik

13.30 Lõunasöök

14.00 Muinasjuturaamatu koostamine

15.00 Jalutame Heleni Kooli ujuma

15.30 Ujumine

16.15 Transport tagasi päevahoidu

16.30 Oode

17.00 Kojuminek

 

TEISIPÄEV (29.12) Muinasjutt „LUGU KOLMEST SULEST“

 

08.30 Laste saabumine

09.00 Hommikused infominutid ja hommikulaul

09.15 Hommikusöök

09.30 Muinasjututund

10.00 Meisterdamise ja mängude tund

11.30 Jalutuskäik

13.30 Lõunasöök

14.00 Muinasjuturaamatu koostamine

15.00 Jalutame Heleni Kooli ujuma

15.30 Ujumine

16.15 Transport tagasi päevahoidu

16.30 Oode

17.00 Kojuminek

 

KOLMAPÄEV (30.12) Muinasjutt „ LUGU LUMEPALLIST“

 

08.30 Laste saabumine

09.00 Hommikused infominutid ja hommikulaul

09.15 Hommikusöök

09.30 Muinasjututund

10.00 Meisterdamise ja mängude tund

11.00 Jalutame Heleni Kooli ujuma

13.00 Transport tagasi päevahoidu

13.30 Lõunasöök

14.00 Muinasjuturaamatu koostamine

15.00 Valmistume etenduseks

15.30 Etendus „Talvemuinasjutud“

16.30 Oode

17.00 Kojuminek

 

 

Lisainfo ja registreerumine:

 

Päevahoiu maksumus ühe osaleja kohta on 275.92 € päevas, millest põhiosa 254.92 € tasub Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet ja lapsevanem tasub 21 € .

 

Registreerumisel palume lapsevanemal või eestkostjal edastada meiliaadressile ave@nirk.eujärgmised andmed:

osaleja nimi, isikukood, osalejale määratud puude aste ja info seoses puudega, rehabilitatsiooniplaani number ja kehtivuse aeg; tegelik elukoha aadress; lapsevanema või eestkostja nimi ja kontaktid (telefon ja meiliaadress); kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja nimi ja kontakt.

Ühtlasi palume teada anda, kas soovite omaosaluse arvet e-maili või posti teel.

 

Palume teha eelregistreerumine hiljemalt 14.detsmbriks 2015.

Registreerunutele väljastatakse e-maili või posti teel omaosaluse arve.

Arve tasumise lõpptähtaeg on 21.detsember 2015.

Ülekandes palume ära märkida arve number ja osaleja nimi.

 

Registreerumiseks ja lisainfo saamiseks palume pöörduda:

Ave Kalmus, ave@nirk.eu, tel. 534 95 644

Päevahoiuga seonduvad arved:Tarmo Tamm, juhatus@mattiasekool.ee

 

 

 

 

 

 

RÕÕMSA KOHTUMISENI!

 

NIRK MTÜ Päevahoid Kolm päeva talvemuinasjuttude maailmas 2015 kava