NIRK MTÜ ÜLEVABARIIGILINE SUVEKOOL 10-14. AUGUSTIL 2015.a. VÕSUL

NIRK MTÜ ülevabariigiline suvekool koos rehabilitatsiooniteenustega

Võsul Männisalu Puhkekeskuses

10.- 14. augustini 2015

raske puudega lastele ja noortele vanuses 7 – 18

NIRK MTÜ (reg.nr.80314341) pakub puudega lastele ja noorukitele enne uue kooliaasta algust nädalaks sportlikku ja väljasõituderohket suvekooli koos logopeedi, eripedagoogi ja tegevusterapeudi teenusega. Väljasõidud Käsmu, Vihulasse, Palmsesse ja Rakverre. Lisaks reisiõpetuse tarkuste raamatu koostamine, rannamõnud, peoõhtu ja laululahingud.

Õppimist, sportimist, reisimist, laulmist ja meisterdamist on igas päevas. Rehabilitatsiooniteenused toimuvad ennelõunasel ajal.

Lapsed jaotatakse tegevusteks rühmadesse vastavalt vanusele ja füüsilisele või vaimsele võimekusele. Ühes rühmas on kuni 5 osalejat.

Öösiti tegeleb unetutega öövalve.

Hea lapsevanem,

saadame Teile väikese meelespea seoses suvekooliga:

Buss Võsule väljub Tallinnast Erika tn.7A Mattiase Põhikooli eest 10. augustil kell 10.00 ja saabub Tallinnasse samasse kohta reedel, 14.augustil kell 17.00.

 

 • Palume registreeruda suvekooli ja edastada rehabilitatsiooniteenuste saamiseks suunamiskirjad NIRK MTÜ rehabilitatsioonikeskusele hiljemalt 5.augustiks.

 • Suvekooli registreerumise kontakt ja täiendav info: Ave Kalmus, ave@nirk.eu; Tel.: 53495644

 • Rehabilitatsiooniteenustele registreerumiseks ja täiendava info saamiseks palume kontakteeruda: Valvo Paat, valvo@nirk.eu Tel.: 5206862

 • Osalemist suvekoolis saame pakkuda raske puudega lastele ja noorukitele, kellel on õigus riikliku lapsehoiuteenuse rahastusele. Registreerumisel märkige palun kindlasti oma kohaliku omavalitsuse sotsiaalhoolekande spetsialisti nimi ja kontakt ja puude määramise otsuse kuupäev ja kehtivus.

 • Rehabilitatsiooniteenuste saamiseks palume taotleda SKA-st suunamiskiri rehabilitatsiooniteenuste saamiseks NIRK MTÜ-st, edastada kehtiva rehabilitatsiooniplaani number ja kinnitus, et Teie lapsel on rehabilitatsiooni plaaniga ette nähtud eripedagoogi, logopeedi ja tegevusterapeudi teenus. Lisaks teave, mitu tundi nimetatud teenustest on jooksva kalendriaasta jooksul Teie lapsele plaaniga ette nähtud ja mitu tundi sellest on juba ära kasutatud.

 • Palume lastele kaasa panna nädala ilmaprognoosile vastavad riided/jalatsid ja soovitavalt ka taskuraha maiustuste ostmiseks kuni 10 eur, kuna käime lastega väljasõitudel.

 • Lastele, kes tarvitavad ravimeid, panna kaasa kirjalik juhis ravimite manustamiseks.

 • NIRK MTÜ ei vastuta lapsele kaasa antud mobiili või mõne teise nutiseadme kadumise või purunemise eest kui nad on lapse käes. Lastele kaasa pandud mobiiltelefonid, jms. elektroonilised seadmed saame laste käsutusse anda ainult hommikuti kella 9.00 – 10.00 ja õhtuti kellla 21.00 – 22.00.

 • Palume lastele kaasa antud mobiiltelefonidele helistada päeva jooksul selleks ette nähtud aegadel: hommikuti kella 9.00 – 10.00 või õhtuti kella 21.00 – 22.00. Muul ajal kontakteeruge suvekooli juhiga: Tarmo Tamm, Tel.:504 9221

 • NIRK MTÜ poolt pakutava suvekooli kogumaksumus on 450.00 eur, millest lapsevanema omaosalus on 48.00 eurot. Maksumuse põhiosa 402.00 eur, maksmiseks palume eelnevalt kokku leppida kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonnaga, et nad sõlmiksid riikliku lapsehoiuteenuse lepingu NIRK MTÜ-ga. Hind sisaldab õppe- ja spordivahendeid, väljasõite Käsmu, Palmsesse, Vihulasse, Rakverre ning muuseumikülastusi, toitlustamist neli korda päevas, maiustusi kord päevas, majutust kõigi mugavustega tubades, tunnistust ja auhinda, tegevusjuhendajate ja öövalve töötasusid, suvekooli korralduskulusid ning osalejate transporti Tallinnast Võsule ja tagasi.

 • Palume lapsevanemal saata kontaktmeilile lühike soovituslik käitumisjuhis oma lapse kohta, et ennetada arusaamatusi ja paremini toime tulla Teie lapsega.

 • NIRK MTÜ võtab õiguse katkestada suvekooli osalus lapsele, kes tulenevalt oma puude eripärast vajab üksühele lapsehoidu ja ei tule toime ilma tugiisikuta. Seepärast palume eelnevalt, suvekooli registreeumisel teavitada vajadusest tugiisiku teenuse järele.

 • NIRK MTÜ-l võtab õiguse suvekool ära jätta kui 5.augustiks ei ole registreerunud vajalik hulk osalejaid. Ärajäämise teade saadetakse sel juhul kõigile registreerunud osalejatele.

 

 

 

 

 

 

 

Suvekooli kava, Võsu august 2015