NIRK MTÜ ülevaariigilised Suvekoolid 2013

NIRK MTÜ ülevabariigilised Suvekoolid 2013
NIRK Mittetulundusühing (Individuaalõppe- ja päevakeskus hariduslike
erivajadustega lastele) reg. nr 80314341, korraldab koostöös kohalike omavalitsustega
2013 aasta suvel järgmised ülevabariigilised teraapilised Suvekoolid
raske puudega lastele ja noortele vanuses 6-18:

  •    I vahetus:

          9. – 13. juunil  Kalamehed Veneveres
          
Eestikeelne kava
          Venekeelne kava
          Venevere Puhkekülas Viljandimaal http://www.veneverepuhkekyla.eu/
          Suvekooli kogumaksumus ühe osaleja kohta on 470 eurot, millest põhiosa 435 eurot           tasub KOV  ja lapsevanem 35 eurot.

  • II vahetus:

          17.-21. juunil  „Lotte Olümpiamängud Kuremaal“
          
Eestikeelne kava
          Venekeelne kava
          Kuremaa Puhkekeskuses Jõgevamaal http://www.kuremaaujula.ee/
          Suvekooli kogumaksumus ühe osaleja kohta on 470 eurot, millest põhiosa 435 eurot           tasub KOV  ja lapsevanem 35 eurot.

  • III vahetus

          22.-26. juulil  „Kunksmoor tembutab Varemurrus“
          
Eestikeelne kava
          Venekeelne kava
          Varemurru Puhkekeskuses Pärnumaal http://www.varemurru.ee/
          Suvekooli kogumaksumus ühe osaleja kohta on 470 eurot, millest põhiosa 435 eurot           tasub KOV  ja lapsevanem 35 eurot.

Registreerumine Suvekoolidesse lõpeb 27. mail.  Arved väljastame peale registreerumist ning palume need tasuda hiljemalt 1 nädal enne Suvekooli vahetuse algust, so. 02.06; 10.06 ja 15.07.

Lapsevanemad, palun kontakteeruge enne registreerumist kohaliku omavalitsusega, et saada kinnitus KOV valmiduse kohta tasuda suvekooli põhiosa.

Alates 10. maist on Suvekoolide üksikasjalised kavad ning info Suvekoolide vabade kohtade kohta üleval NIRK MTÜ kodulehel http://nirk.eu/

Registreerumisel palume lapsevanemal või eestkostjal edastada järgmised andmed e-mailile  nirk.carmen@gmail.com: osaleja nimi, isikukood; osalejale määratud puude aste ja info seoses puudega; rehabilitatsiooniplaani number ja kehtivuse aeg; tegelik elukoha aadress ja sissekirjutuse aadress; lapsevanema või eestkostja nimi ja kontaktid (telefon ja meiliaadress); kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja nimi ja kontakt; perearsti nimi ja kontakt.

Registreerimine suvekoolidesse : Carmen Greim – nirk.carmen@gmail.com;  tel.53679882

Lisainfo (osaleja tervisliku seisund ja toimetulekuga seonduv) : Ave Kalmus –ave@nirk.eu, tel 53495644