Tere tulemast NIRK MTÜ kodulehele!

NIRK Mittetulundusühingu eelkäija on 2009. aastal tegevust alustanud Nõmme Individuaalõppe- ja Rehabilitatsioonikeskus. Nime esitähtedest kujunes välja täna tegutseva mittetulundusühingu nimi: NIRK Mittetulundusühing, lühidalt NIRK MTÜ.

Pakume koostöös üldhariduskoolide ning Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga 1.-9. klassi õpilastele koduõpet, ühe õpilase õpetamisele keskendatud õpet ja õpet väikeklassis. Raske puudega õpilastele pakume täiendavalt päevakeskuse teenust ning võimalusel korraldame rehabilitatsiooniteenuse kättesaadavuse kohapeal. Lisaks korraldame koolivaheaegadel ülevabariigilisi teraapilisi kevad-, suve- ja sügiskoole hariduslike erivajadustega õpilastele.

NIRK MTÜ meeskonnas töötavad eesti ja venekeelsed kvalifikatsiooniga erinevate ainevaldkondade õpetajad, eripedagoogid, psühholoog, füsioterapeut, logopeed, loovterapeut,tegevusterapeut, muusikaterapeut, sotsiaalpedagoog.

NIRK MTÜ omab lapsehoiu teenuse tegevusluba nr SLH000459, kehtivus 23.12.2011-22.12.2016.a.

Tere tulemast! 

www.nirk.eu

NIRK MTÜ