Projekt „ PÕLVKONDADE MAJA“

NIRK MTÜ käivitas 1.märtsil 2012 koostöös Nõmme Linnaosa Valitsusega (Tallinn), Maardu linnaga ja Jõelähtme vallaga erinevas vanuses erivajadustega inimestele suunatud projekt “PÕLVKONDADE MAJA”.

Projekti oodatavaks tulemuseks on erivajadustega väikelastele, õpilastele, noortele ja täiskasvanutele suunatud PÕLVKONDADE MAJA mudeli loomine ja selle toimimiseks jätkusuutliku äriplaani koostamine.

Projekti toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital Šveitsi Vabaühenduse Fond 2852,72 euroga.

Projekti „PÕLVKONDADE MAJA“ eesmärgiks on erivajadustega lastele, noortele ja täiskasvanutele suunatud riiklike ja kohaliku omavalitsuse poolt rahastatavate sotsiaal- ja haridusteenuste kättesaadavaks muutmine  juhtumispõhiselt, kodukoha lähedal ja ühes majas.

 

Projekt “PÕLVKONDADE MAJA”