NIRK MTÜ väikeklassi tugiteenus

NIRK MTÜ pakub veel 2013/2014 õppeaastaks väikeklassi tugiteenust 1. – 6. klassi
Tallinna ja Harjumaa üldhariduskoolide õpilastele.
Täpsem info: grete@nirk.eu