4. Päevakeskuse teenust õppeaasta jooksul esmaspäevast reedeni õpilastele, kellele on vormistatud raske puue ja koostatud rehabilitatsiooniplaan.

Teenuse eest tasub kohalik omavalitsus riiklikest vahenditest.
Teenuse läbiviimiseks sõlmib NIRK MTÜ lapsevanema ja kohaliku omavalitsuse vastava valdkonna esindajaga kolmepoolse lepingu .
Teenust on võimalik osta ka õpilastele , kellele ei ole vormistatud puuet. Sel juhul tasub teenuse eest lapsevanem.