MATTIASE PÕHIKOOLI INFOLEHT

Mattiase Pohikool

MATTIASE PÕHIKOOLI INFOLEHT

AUGUST 2013

Lp. Lapsevanem!

Teieni jõuab Mattiase Põhikooli esimene igakuiselt välja saadetav infoleht. Esimeses infolehes anname ülevaate eelseisvatest kokkusaamistest, üritustest ja tegemistest augustikuus.

Olulised kuupäevad augustis:

  • 5. augustil avame kodulehe aadressil www.mattiasekool.ee (link kodulehele ka aadressil www.nirk.eu)
  • 5. – 15. august ootame Teid kell 10.00 – 14.00 Mustamäel (Ehitajate tee 82) allkirjastama õpilepinguid ( näidis käesoleva infolehe lisas) ja palume tuua Teie lapse õpilaste nimekirja vastuvõtmiseks vajalikud dokumendid (avaldus,  sisseastuja ning vanema isikut tõendava dokumendi koopia, foto, omakäeline vabas vormis lapse iseloomustus, lapse tervisekaart, koolivalmiduse kaart, väljavõte õpilasraamatust, õpilase individuaalse vaatluse kaart, HEV õpilasele koolieelses lasteasutuses või eelmises õppeasutuses rakendatud tugiteenuste ülevaade ning individuaalne õppekava, nõustamiskomisjoni soovituslik otsus ja rehabilitatsiooni plaani koopia ) ning võtame vastu avaldusi Mattiase Põhikoolist tugiteenuste saamiseks ( KTK – koduste tööde kool; PPR – pikapäeva rühm; RT – rehabilitatsiooniplaani teenused; RLT – riiklik lapsehoiuteenus puudeastmega lapsele). Tugiteenuste hinnakiri on infolehe lõpus.
  • 21. august on õppemaksu laekumise tähtaeg NIRK MTÜ poolt esitatud arve alusel.
  • 24. augustil leiab aset Mattiase Põhikooli perepäev Ehitajate tee 82 ruumides ja õues kella 11.00 – 15.00 Saame omavahel tuttavaks ning vahetame informatsiooni, valime kooli nõukogusse lastevanemate ning õpetajate esindajad, tutvume klassiruumidega. Päev lõpeb ühise piknikuga. Olete oodatud terve perega ning palume igal perel täiendada piknikulauda magusa suupistega.
  • 1. septembril kell 12.00 toimub Mattiase Põhikooli pidulik avamine (Ehitajate tee 82).
  • 2. septembril algab õppetöö kell 8.15.

Tunniplaan ja ainete jaotus

26. august – tunniplaan on saadaval kooli kodulehel www.mattiasekool.ee

Edastame ühtlasi Teile tutvumiseks ainete jaotuse klassiti:

I klass – eesti keel, matemaatika, loodusõpetus, muusika, kunst, tööõpetus, kehaline kasvatus ja interaktiivne meedia.

II klass – eesti keel, matemaatika, loodusõpetus, inimeseõpetus, muusika, kunst, tööõpetus, kehaline kasvatus ja interaktiivne meedia.

III klass – eesti keel, inglise keel, matemaatika, loodusõpetus, inimeseõpetus, muusika, kunst, tööõpetus, kehaline kasvatus ja interaktiivne meedia.

IV klass – eesti keel, inglise keel, matemaatika, loodusõpetus, muusika, kunst, tööõpetus, kehaline kasvatus ja interaktiivne meedia.

VI klass – eesti keel, kirjandus, inglise keel, vene keel, matemaatika, loodusõpetus, ajalugu, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus, muusika, kunst, tööõpetus, kehaline kasvatus ja interaktiivne meedia.

VII klass – eesti keel, kirjandus, inglise keel, vene keel, matemaatika, loodusõpetus, geograafia, bioloogia, ajalugu, inimeseõpetus, muusika, kunst, tööõpetus, kehaline kasvatus ja interaktiivne meedia.

VIII klass – eesti keel, kirjandus, inglise keel, vene keel, matemaatika, geograafia, bioloogia, keemia, füüsika, ajalugu, inimeseõpetus, muusika, kunst, tööõpetus, kehaline kasvatus ja interaktiivne meedia.

Õppevahendid

Vajalike õppevahendite ja Teie poolt välja ostetavate töövihikute maksumuse kohta anname informatsiooni kodulehe vahendusel hiljemalt 26. augustiks.

Riietumisest koolis

  • Meie õpilased kannavad igapäevaselt vahetusjalanõusid ning igal õpilasel on enda poolt olemas vahetusjalanõude jaoks kott.
  • Meie õpilaste riietus on korrektne.
  • Spordiüritustel kannavad meie õpilased sportlikke riideid ja jalatseid.
  • Pidulikel sündmustel kannavad meie õpilased pidulikke riideid: poistel hele triiksärk ja tumedad püksid ning tüdrukutel kleit või hele pluus ja tume seelik.

Olulised kontaktandmed

Õppetöö, raamatupidamise ja juhatuse kontaktandmed avaldatakse Mattiase Kooli kodulehel.

Mattiase Põhikooli päevakava

Õppetöö:

8.15 – 12.15 õppetöö

Tugiteenused*:

12.15 – 13.00 pikapäevarühm (lühend: PPR) ja rehabilitatsiooniteenus (lühend: RLT)

13.00 – 14.30 koduste tööde kool (lühend: KTK);

14.30 – 16.30 pikapäevarühm (lühend: PPR) ja rehabilitatsiooniteenus (lühend: RLT)

*Tugiteenused PPR, RLT ja KTK on tasulised teenused ja ei sisaldu tasutavas õppetöö õppemaksus. Tugiteenuste tellimise, tingimuste ja hinnakirjaga on võimalik tutvuda Mattiase Kooli kodulehel.

Hinnakiri ja teenused

Mattiase Kooli poolt pakutavate teenuste hinnakiri sisaldab järgmisi teenused:

[ultimatetables 1 /]

Juhul kui Vanem soovib õppemaksu tasumist osade kaupa, siis palume sellest kindlasti  teavitada  esimesel võimalusel. Osade kaupa tasumise kokkulepe sõlmitakse õppelepingu lisana.

Lugupidamisega,

Mattiase Põhikooli meeskond